WA Autoverzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheid is dus de minimum verzekering zodat schade aan anderen gedekt is. Maar bij het afsluiten van een autoverzekering met volledig of beperkt casco, worden er ook andere zaken vergoed. Deze bestaan dan ook, naast een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, oftewel WA-verzekering, uit extra dekking voor bepaalde schade aan je eigen voertuig.

De WA-verzekering zorgt dat je verzekerd bent wanneer jij schade aan anderen toebrengt (per ongeluk). Sommige mensen kiezen er dus voor om hun WA-dekking te verruimen met aanvullende dekkingen die Beperkt Casco of Volledig Casco kan bieden. Denk dus in termen van (afhankelijk van de gekozen autoverzekering) verzekerd zijn voor alleen schade aan het voertuig van anderen (of aan personen), en volledig of gedeeltelijk verzekerd zijn voor schade aan jouw voertuig (WA+/Volledig casco).

Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zorgt dus voor dekking van de schade die de verzekerde aan derden toebrengt. De hoogte van de dekking is door de wetgever vastgesteld en kan dus per land verschillen. In ons land is dit bedrag 2.5 miljoen euro.

Besef dus goed dat u met slechts ‘n WA dekking alleen verzekerd bent voor schade die u aan een ander (voertuig) veroorzaakt. Als u zelf verantwoordelijk bent voor het veroorzaken van de schade, hoeft u dus geen vergoeding te verwachten voor schade aan uw eigen eigendommen.

Echter, een WA-verzekering samen met beperkt casco of volledig casco zorgt ook voor verzekering voor schade aan het eigen voertuig (onder voorwaarden). In veel gevallen kiezen mensen, bij de autoverzekering afsluiten bij een nieuwere of duurdere auto, voor deze uitgebreidere dekking. Alleen een WA-verzekering kan dan ongunstig uitpakken vanwege de waarde van uw eigen voertuig.

Bij oudere auto’s kan het juist gunstiger zijn om alleen een WA-verzekering af te sluiten. Het is ook nog eens zo dat de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering verplicht afgesloten moet worden in Nederland wanneer u in het bezit bent van een auto. Het is een verplichte verzekering voor autobezitters. Door de enorme concurrentie hoeft een dergelijke verzekering niet duur te zijn.